Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny S.A. zwiększa efektywność funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych.