Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF)

państwowa instytucja kultury odpowiedzialna za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą.